ТРЗ и Личен състав

Заповед-за-командировка-в-чужбина1
Молба-декларация-изплащане-на-обезщетение-раждане-на-дете
Молба-за-напускане-по-взаимно-съгласие
Молба-за-постъпване-на-работа
Протокол-за-встъпване-в-длъжност
Правилник-за-организация-на-РЗ
Опис-Лично-трудово-досие-на-служител
Служебна-бележка-за-доходи-от-трудови-правоотношения-по-чл.-45-ал.-2-т.-1-2-и-3-Образец-№-2 Декларация-за-банкова-сметка
Декларация-банкова-сметка-изплащане-обезщетение-безработица
Molba-za-platen-otpusk
Сметка-за-изплатени-суми-по-чл.-45-ал.-4-Образец-№-За
Служебна-бележка-осигурителен-стаж
ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Декларация-липса-на-трудова-книжка
Декларация-съхраняване-на-трудова-книжка
Жалба-прекратяване-на-трудов-договор
Заповед-за-изменение-на-трудово-правоотношение
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.325-т.4
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.325-т.3
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.325-т.2
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.325-т.1
Заповед-за-назначаване-чл.67-от-КТ1
Заповед-за-удръжки-за-вреди
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.331
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.330
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.328-т.1
Заповед-за-прекратяване-трудов-договор-чл.325-т.5
Заповед-отлагане-ползване-на-отпуск
Заповед-чл.118-ал.3-от-КТ
заявление_УПФ
Заявление-за-прекъсване-на-платен-отпуск