Бизнес услуги

•фирмена регистрация;
•предоставяне на фирмен адрес ;
•изготвяне на всички изисквани документи за регистрация на Акредитиран Представител в България (ДДС агент) съгласно Закона за ДДС и Правилника за неговото приложение;
•Първоначална регистрация в Търговски регистър или Регистър Булстат при Агенцията по вписванията;
•Подаване на Годишни финансови отчети в Търговски регистър при Агенция по вписванията,
•Подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ към ИА „ГИТ“
•Подаване на заявление за Регистрация в Комисията за защита на личните данни като Администратори на лични данни.
•Получаване и представяне на документи от офиса на клиента.
•Посредничество при избор на служба по трудова медицина.